Chế độ bảo hiểm cho thực tập sinh Nhật Bản

29.12.2018 | Danh mục: | Tác giả: xkldbn

Lao động thực tập sinh hay lao động xuất khẩu Nhật Bản đều được hưởng chế độ bảo hành theo đúng Luật Nhật Bản

Trong năm đầu tiên làm việc tại Nhật Bản, công ty tiếp nhận Nhật Bản sẽ mua bảo hiểm cho người lao động theo hợp đồng “Bảo hiểm toàn diện cho tu nghiệp sinh nước ngoài”. Phạm vi bảo hiểm tối đa được hưởng như sau:

  • Tử vong hoặc bị thương tật vĩnh viễn: 7.000.000 yên.
  • Tử vong do bệnh tật: 7.000.000 yên.
  • Chi phí điều trị thương tật: 3.000.000 yên.
  • Chi phí điều trị bệnh tật: 3.000.000 yên.
  • Chi phí bồi thường trách nhiệm: 30.000.000 yên.
  • Chi phí cho người cứu trợ: 2.000.000 yên.

Các loại bảo hiểm nêu trên không bao gồm chi phí do ốm đau trước khi đến Nhật Bản, thương tật do đánh nhau, tự tử và các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ năm thứ 2 trở đi người lao động khi tham gia vào Chương trình thực tập kỹ thuật sẽ phải tham gia bảo hiểm theo Luật pháp Nhật Bản. Trong đó phí bảo hiểm được chia như sau:

  • Công ty tiếp nhận mua 50%
  • Tu nghiệp sinh mua 50%

Ngoài ra, người lao động sẽ được trợ cấp, bồi thường khi bị ốm đau, thương tật, mất khả năng lao động hoặc tử vong trong các trường hợp sau:

  • Điều trị y tế của người lao động, tính cả những ngày nghỉ điều trị. Tàn phế hoặc tử vong phát sinh do bị thương trên đường đi làm hoặc khi đang làm việc sẽ được trợ cấp theo Luật bồi thường tai nạn lao động của Nhật Bản.
  • Ngoài các trợ cấp nêu trên, người lao động bị thương tật, ốm đau, tàn phế hoặc tử vong mà do các nguyên nhân khác sẽ được bồi thường theo Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm hưu trí của Nhật Bản.

Sau khi hết hạn hợp đồng, người lao động được nhận lại các khoản trích từ bảo hiểm nhân thọ (gọi là tiền nenkin).

Chế độ bảo hiểm cho thực tập sinh Nhật Bản
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *