Tổ chức lại Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (FOES)

29.11.2016 | Danh mục: | Tác giả: xkldbn

Hội thảo tổ chức lại FOES diễn ra ngày 14/10/2016 tại khách sạn Sofitel Hà Nội nhằm chỉ ra một số phát sinh cần bổ sung và điều chỉnh sau 8 năm hoạt động.

to-chuc-lai-quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc-1

Thông qua bài viết kỳ trước Lao động xuất khẩu sang Nhật có phải đóng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước không?, chúng tôi đã nếu rõ mục đích hình thành cũng như quyền lợi của lao động khi tham gia Quỹ. Chính vì vậy, chuyên mục lần này sẽ chỉ đề cấp đến một số phát sinh cần bổ sung và điều chỉnh Qũy do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đề ra.

Sau 8 năm hoạt động, FOES đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản như ổn định thị trường lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho lao động và doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo – bồi dưỡng nâng cao chất lượng lao động. Tuy nhiên, Bộ LĐTB&XH nhận thấy Qũy cũng có một số phát sinh cần bổ sung và điều chỉnh về nguồn hình thành, mức đóng góp, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ…

Chính vì vậy, ngày 14/10/2016, tại khách sạn Sofitel Hà Nội đã diễn ra hội thảo lấy ý kiến dự thảo quyết định về việc tổ chức lại FOES theo quyết định số 144 /2007/QĐ ngày 31/8/2007 của thủ tướng chính phủ.

to-chuc-lai-quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc

Toàn cảnh hội thỏa tổ chức lại FOES

Hội thảo tổ chức lại FOES

Tham dự hội thảo, các đại biểu lấy ý kiến về một số vấn đề chủ yếu như: Nguồn hình thành và cách đóng góp Quỹ; nội dung, mức và quy trình thủ tục hỗ trợ; quản lý quỹ tài chính; tổ chức thực hiện. Sau đây là các nội dung hỗ trợ được nêu ra.

Bổ sung nội dung hỗ trợ

Để tăng ý nghĩa hỗ trợ của Qũy, Dự thảo quy định nâng cao mức hỗ trợ và bổ sung thêm một số nội dung hỗ trợ so với quy định tại Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

  • Phân nhóm nguyên nhân rủi ro để thực hiện hỗ trợ với các mức khác nhau cho phù hợp như hỗ trợ (30 triệu đồng/trường hợp) cho thân nhân của người lao động bị chết hoặc mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài
  • Hỗ trợ cho lao động phải về nước trước hạn do chủ sử dụng bị giả thể, phá sản … mà không phải do lỗi của lao động hoặc các trường hợp lao động về nước trước do bị tai nạn, rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài…
  • Bổ sung thêm nội dung hỗ trợ cho lao động bị mất tích
  • Hỗ trợ cho lao động xuất khẩu làm việc ở nước có thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, chính trị bất ổn…
  • Hỗ trợ đào tạo nghề, tổ chức các phiên giao dịch việc làm để giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước
  • Hỗ trợ chi phí xây dựng, vận hành trang web, cơ sở dữ liệu về người lao động và các doanh nghiệp để cung cấp thông tin kết nối việc làm…

Nguồn tổng hợp

Tổ chức lại Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (FOES)
5 (100%) 4 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *