Giới thiệu

Giới thiệu Xuất khẩu lao động Nhật Bản

CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN SONG LONG- KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Hiệp hội Phát triển nhân lực quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IM Japan). Giới thiệu Xuất khẩu lao động Nhật Bản5 (100%) 1 vote