Giới thiệu

Công ty TNHH ĐẦU TƯ và PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  lịch sử phát triển và hình thành / Định hướng phát triển của Công ty TNHH đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội / Công ty TNHH đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội cam kết về chương trình đào tạo tu nghiệp sinh, thực tập sinh Nhật Bản / Các cơ sở, trung tâm đào tạo tu nghiệp sinh Nhật Bản của Công ty TNHH đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội / Đối tác tại thị trường Nhật Bản của Công ty TNHH đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Trung tâm xuất khẩu lao động Nhật Bản tại Hà Nội

Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nông nghiệp Hà Nội (Hadico) – Kênh thông tin chính thức tư vấn, giới thiệu các chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản. Trung tâm xuất khẩu lao động Nhật Bản tại Hà Nội 4 (80%) 1 vote

Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nông Nghiệp Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – KÊNH THÔNG TIN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Hiệp hội Phát triển nhân lực quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IM Japan). Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Nông Nghiệp Hà Nội... Xem tiếp