Lao động xuất khẩu sang Nhật có phải đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước không?

22.11.2016 | Danh mục: | Tác giả: xkldbn

Lao động xuất khẩu Nhật Bản phải đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước với mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

quy-ho-tro-viec-lam-ngoai-nuoc

Lao động xuất khẩu Nhật Bản đóng quỹ 100.000 đồng/người/hợp đồng

Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (FOES) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động. Qũy này nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp.

FOES do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Nó hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Chính vì vậy mà hầu hết mọi lao động xuất khẩu, cụ thể lao động xuất khẩu Nhật Bản đều tham gia đóng góp. Mức đóng góp được quy định là 100.000 đồng/người/hợp đồng.

Quyền lợi khi tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Khi đóng góp quỹ, lao động xuất khẩu sang Nhật sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

1. Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng lao động

  • Người lao động sẽ được cung cấp miễn phí giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết
  • Hỗ trợ 50% mức học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức nếu lao động là con thương binh, liệt sĩ và người có công; người lao động thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số.
  • Hỗ trợ 20% mức học phí bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ khi lao động làm việc tại thị trường đòi hỏi cao về tay nghề, ngoại ngữ.

2. Được hỗ trợ giải quyết rủi ro

  • Hỗ trợ 10.000.000 đồng/trường hợp cho thân nhân của người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở Nhật
  • Hỗ trợ tối đa 5.000.000 đồng/trường hợp khi lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước thời hạn
  • Hỗ trợ cho một số trường hợp rủi ro khách quan khác nhưng không quá 5.000.000 đồng/trường hợp.

Nguồn tham khảo

Lao động xuất khẩu sang Nhật có phải đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước không?
5 (100%) 6 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *