Quý 1 năm 2014 đã có hơn 20.000 người đi xuất khẩu lao động

05.01.2019 | Danh mục: | Tác giả: xkldbn

Quý 1 năm nay tổng số lao động đi các nước: Đài Loan, Mailaisia, Trung Đông, Nhật Bản….hơn 20.000 người. Trong số này có hơn 9.000 lao động nữ.

Tổng hợp dữ liệu từ các doanh nghiệp cho thấy, số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm nay đạt con số 9.346 người.

Một số thị trường chủ yếu thu hút nhiều lao động trong nước là Đài Loan: 5.268 người, Nhật Bản: 1.156 người, Hàn Quốc: 465 người, Malaysia: 442 người, UAE: 245 người, Ả-rập Xê-út: 336 người…

Ngoài ra, một số thị trường khác cũng mở ra với lao động nước ta như Singapore, Lybia, Macao, Belarus…
Được biết, năm nay, mục tiêu của lĩnh vực xuất khẩu lao động là 90 nghìn người, tăng 2.000 người so với năm trước.

Quý 1 năm 2014 đã có hơn 20.000 người đi xuất khẩu lao động
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *