Tin tức

Cơ hội mới cho các bạn tham gia chương trình TTS tại Nhật Bản hợp đồng 5 năm

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2017. Các bạn sang Nhật làm việc theo chương trình TTS  sẽ có cơ hội được gia hạn visa từ 3 năm thành 5 năm. ************************************************************ Những điểm mới khác biệt so với chương trình hiện nay như sau: 1. Thời gian thực tập tối đa trước đây là 3 năm, luật mới thành 5 năm. Năm thứ nhất gọi là Thực tập sinh kỹ... Xem tiếp

Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10/10/2013 về việc Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động. Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội5 (100%) 3 votes

Tổ chức lại Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (FOES)

Hội thảo tổ chức lại FOES diễn ra ngày 14/10/2016 tại khách sạn Sofitel Hà Nội nhằm chỉ ra một số phát sinh cần bổ sung và điều chỉnh sau 8 năm hoạt động. Tổ chức lại Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (FOES)5 (100%) 4 votes