Tin tức

Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 10/10/2013 về việc Quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động. Thông tư số 21/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 5 (100%) 3 votes

Tổ chức lại Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (FOES)

Hội thảo tổ chức lại FOES diễn ra ngày 14/10/2016 tại khách sạn Sofitel Hà Nội nhằm chỉ ra một số phát sinh cần bổ sung và điều chỉnh sau 8 năm hoạt động. Tổ chức lại Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước (FOES) 5 (100%) 4 votes

3 công ty môi giới Đài Loan bị đình chỉ hoạt động

Cục Quản lý Lao động có chỉ đạo tới các công ty phái cử Việt Nam không ký kết bất cứ hợp đồng nào với 3 công ty môi giới đang trong thời gian bị đình chỉ. 3 công ty môi giới Đài Loan bị đình chỉ hoạt động 4 (80%) 1 vote