Xuất khẩu lao động vùng Tây Bắc để xóa đói giảm nghèo

03.02.2019 | Danh mục: | Tác giả: xkldbn

Vùng Tây Bắc hiện nay số lượng người đi xuất khẩu lao động còn ít, chủ yếu đi theo diện xóa đói giảm nghèo (Mailaisia, Đài Loan…) chứ chưa được đẩy mạnh các thị trường khác. Chính vì thế cần phải có chủ chương để đẩy mạnh xuất khẩu lao động ở vùng Tây Bắc này.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm, do quy mô của các cơ sở dạy nghề trong vùng tăng nhanh hằng năm, nên bước đầu đáp ứng được nhu cầu của lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, đội ngũ giáo viên dạy nghề có sự phát triển về số lượng, chất lượng. Trong năm 2013, toàn vùng tuyển sinh được 119.735 học viên (chiếm 6,9% tổng tuyển sinh cả nước), đạt 96% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 39,3%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 27,1% (cả nước đạt 32%).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp chính quyền từng tỉnh phải coi nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu của địa phương. Các bộ, ngành Trung ương cần xây dựng một đề án giảm nghèo cho vùng Tây Bắc một cách tập trung, cụ thể, tránh chồng chéo chính sách và nguồn lực hỗ trợ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ LĐTBXH tiếp tục chủ trì trong xây dựng thể chế cho người dân vùng Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Việc xây dựng đề án, chương trình thoát nghèo cho người dân cần bám sát đặc điểm, lợi thế của từng địa phương để có giải pháp hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ dạy nghề cần gắn với việc người học xong nghề phải có việc làm, tránh đào tạo nghề theo phong trào, đồng thời đưa doanh nghiệp về nông thôn để tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Xuất khẩu lao động vùng Tây Bắc để xóa đói giảm nghèo
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *