Tuyển12 Nữ may mặc làm việc tại tỉnh Gifu Nhật Bản. Hơp đồng 3 năm

Tuyển 12 Nữ may mặc làm việc tại Tỉnh Gifu Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-37 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Phỏng vấn ngày 31/07. XC tháng 01/2016.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 880

Tuyển 08 Nữ may quần áo làm việc tại tỉnh Osaka,Shimane Nhật Bản

Tuyển gấp 08 Nữ may làm việc tại Tỉnh Osaka, Shimane Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 14/07. Lương cơ bản 122,175 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 816

Tuyển14 Nữ may quần áo thời trang làm việc tại tỉnh Gifu Nhật Bản

Tuyển 14 Nữ may quần áo thời trang làm việc tại Tỉnh Gifu Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-39 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Phỏng vấn ngày 18/06. XC tháng 10/2016.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 531

Tuyển 09 Nữ may quần áo làm việc tại tỉnh Osaka, Kyoto, kyogo Nhật Bản

Tuyển gấp 09 Nữ may làm việc tại Tỉnh Osaka, Kyoto, Shimane Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 29/05. Lương cơ bản 122,175 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 713

Tuyển 20 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại tỉnh Yamagata Nhật Bản

Tuyển 20 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại Tỉnh Yamagata Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 4/06. Lương cơ bản 120,640 yên/tháng, thực lĩnh 86,000 yên/tháng chưa tính làm thêm

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 1237

Tuyển 10 Nữ may quần áo làm việc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản

Tuyển gấp 10 Nữ may làm việc tại Tỉnh Yamaguchi Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 4-7/05. Lương cơ bản 133,945 yên/tháng, chưa tính làm thêm

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 637

Tuyển 09 Nữ may quần áo làm việc tại tỉnh Osaka, Kyoto, Shimane Nhật Bản

Tuyển gấp 09 Nữ may làm việc tại Tỉnh Osaka, Kyoto, Shimane Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 22/04. Lương cơ bản 122,175 yên/tháng, chưa tính làm thêm

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 848

Tuyển 7 Nữ may quần âu nam làm việc tại Iwate Nhật Bản

Tuyển gấp 7 Nữ may quần âu làm việc tại Iwate Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 19-35 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Phỏng vấn ngày 17/04/2016, XC tháng 10/2016. Lương cơ bản 121.000 yên/tháng chưa tính làm thêm. Làm thêm nhiều.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 575

Tuyển 15 Nữ may làm việc tại Gifu Nhật Bản

Tuyển gấp 15 Nữ may làm việc tại Tỉnh Gifu Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 19-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Phỏng vấn ngày 19/03. XC tháng 7/2016.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 833

Xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành dệt may

Ngành dệt may là một trong những ngành có số lượng lao động xuất khẩu to hiện tại và JITCO đang cho phép tuyển dụng lao động nước ko kể sở hữu 10 chiếc nghề và 17 công việc khác nhau

Ngày đăng: 02-02-2016 Lượt xem: 915