TUYỂN CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬT

Công tác định kỳ hàng tháng, quý tại Nhật Bản để mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng (nghiệp đoàn). Tham gia các hội nghị về xuất khẩu lao động tại Nhật bản để tìm kiếm và mời ký hợp đồng hợp tác. Xử lý các công việc liên quan và hỗ trợ (nếu có) theo yêu cầu đối tác, và theo yêu cầu trưởng bộ phận.

Ngày đăng: 01-04-2021 Lượt xem: 423