Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Tuyển 2 Nam vận hành máy khoan, làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản

Tuyển 2 Nam vận hành máy khoan, làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản

Tuyển 2 Nam vận hành máy khoan, làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản. Tuổi từ 18-30 tuổi, Lương cơ bản 159.500¥ ( tương đương 36 triệu VND), chưa tính tăng ca.

Ngày đăng: 08-10-2021 Lượt xem: 847

Tuyển 2 Nữ chế biến thuỷ sản gia nhiệt làm việc tại Okayama, Nhật Bản

Tuyển 2 Nữ chế biến thuỷ sản gia nhiệt làm việc tại Okayama, Nhật Bản

Tuyển 2 Nữ chế biến thuỷ sản gia nhiệt làm việc tại Okayama, Nhật Bản. Tuổi từ 18-35, Lương về tay từ 160.000-170.000¥ ( tương đương 37-39 triệu VND) sau khi trừ các khoản.

Ngày đăng: 08-10-2021 Lượt xem: 692

Tuyển 2 Nữ chế biến thuỷ sản không gia nhiệt làm việc tại Kagoshima Nhật Bản

Tuyển 2 Nữ chế biến thuỷ sản không gia nhiệt làm việc tại Kagoshima Nhật Bản

Tuyển 2 Nữ chế biến thuỷ sản không gia nhiệt làm việc tại Kagoshima Nhật Bản. Tuổi từ 18-30, Lương về tay từ 150.000-160.000¥ ( tương đương 35-37triệu VND) sau khi trừ các khoản.

Ngày đăng: 08-10-2021 Lượt xem: 1110

12 Nữ Chế biến đồ ăn nhanh làm việc tại Thành phố Odate tỉnh Akita, Nhật Bản. Tuổi 18-37 tuổi.

12 Nữ Chế biến đồ ăn nhanh làm việc tại Thành phố Odate tỉnh Akita, Nhật Bản. Tuổi 18-37 tuổi.

Tuyển 12 Nữ Chế biến đồ ăn nhanh làm việc tại Thành phố Odate tỉnh Akita, Nhật Bản. Tuổi 18-37 tuổi. Lương về tay 150000-160000¥( Tương đương 34-36 triệu VND) khi đã trừ đi tất cả các khoản.

Ngày đăng: 08-10-2021 Lượt xem: 807

Chế biến, sản xuất đồ ăn kèm làm việc tại tỉnh Niigata, Nhật Bản. Tuổi 18-32.

Chế biến, sản xuất đồ ăn kèm làm việc tại tỉnh Niigata, Nhật Bản. Tuổi 18-32.

Chế biến, sản xuất đồ ăn kèm làm việc tại tỉnh Niigata, Nhật Bản. Tuổi 18-32.

Ngày đăng: 09-08-2021 Lượt xem: 1428

Tuyển 4 Nam sản xuất bánh mỳ, làm việc tại Yamagata Nhật Bản.

Tuyển 4 Nam sản xuất bánh mỳ, làm việc tại Yamagata Nhật Bản.

Tuyển 4 Nam sản xuất bánh mỳ, làm việc tại Yamagata Nhật Bản. Tuổi từ 18-30 tuổi, Tốt nghiệp THPT trở lên. Lương cơ bản 139000¥/tháng. Chưa bao gồm làm thêm.

Ngày đăng: 14-07-2021 Lượt xem: 825

Tuyển 5 Nam Tokutei bảo dưỡng ô tô làm việc tại thành phố Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản

Tuyển 5 Nam Tokutei bảo dưỡng ô tô làm việc tại thành phố Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản

Tuyển 5 Nam Tokutei sửa chưa ô tô làm việc tại thành phố Misato, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Lương cơ bản 20-300000¥/tháng, năm thưởng 2 lần, tăng ca nhiều. Yêu cầu ứng viên đã hoàn thành TTS số 2 ( có chứng chỉ về sửa chữa, bảo dưỡng oto....

Ngày đăng: 09-06-2021 Lượt xem: 836

Tuyển 5 Nam Tokutei sửa chưa ô tô làm việc tại Shimane Nhật Bản

Tuyển 5 Nam Tokutei sửa chưa ô tô làm việc tại Shimane Nhật Bản

Tuyển 5 Nam Tokutei sửa chưa ô tô làm việc tại Shimane Nhật Bản. Lương cơ bản 185000¥/tháng, năm thưởng 2 lần, hỗ trợ nhà ở 2man/tháng, tăng ca nhiều. Yêu cầu ứng viên đã hoàn thành TTS số 2 ( có chứng chỉ về sửa chữa, bảo dưỡng oto...

Ngày đăng: 09-06-2021 Lượt xem: 810