Tuyển 10 Nữ giặt là DH 1 năm làm việc tại Kanagawa Nhật Bản.

Tuyển 10 Nữ Giặt là hợp đồng 1 năm, làm việc tại tỉnh kanagawa Nhật Bản. Nữ tuổi từ 20-30 tuổi, trình độ cấp 3 trở lên, thị lực 8/10, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 1/11/2016, xuất cảnh tháng 04/2017. Lương cơ bản 151,125 yên/tháng, tương đương 33.700.000 VND/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 17-10-2016 Lượt xem: 637

Tuyển gấp 72 Nữ Quản lý chất lượng và kiểm tra nhiệt độ kho hàng thực phẩm, làm việc tại tỉnh Aichi và Hyogo Nhật Bản. Hợp đồng 1 năm

Tuyển gấp 72 Nữ quản lý chất lượng và kiểm tra nhiệt độ kho hàng thực phẩm làm việc tại tỉnh Aichi và Hyogo Nhật Bản. Nữ tuổi từ 18-35 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, mắt tốt, thuận tay phải, phỏng vấn trực tiếp ngày 30/09/2016, xuất cảnh tháng 03/2017. Lương thực lĩnh 91.000 yên/ tháng, đã trừ các khoản BHXH, BHYT, TNCN, nhà ở, điện nước, ga...

Ngày đăng: 20-09-2016 Lượt xem: 1051

Tuyển 18 Nữ giặt là làm việc tại tỉnh Shizuaka Nhật Bản hợp đồng 1 năm.

Tuyển 18 Nữ Giặt là làm việc tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản. Nữ tuổi từ 20-33 tuổi, trình độ cấp 3 trở lên, thị lực 8/10, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 12/09/2016, xuất cảnh tháng 01/2017. Lương cơ bản 138,000 yên/tháng, tương đương 30.100.000 VND/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 06-09-2016 Lượt xem: 494

Tuyển 12 Nữ 4 Nam giặt là làm việc tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản hợp đồng 1 năm.

Tuyển 12 Nữ 4 Nam Giặt là làm việc tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản. Nữ tuổi từ 19-30 tuổi, trình độ cấp 3 trở lên, thị lực 8/10, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 05/09/2016, xuất cảnh tháng 01/2017. Lương cơ bản 126,315 yên/tháng, chưa tính làm thêm

Ngày đăng: 15-08-2016 Lượt xem: 926

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm chế biến thịt làm việc tại tỉnh Shizuoka và Hiroshima Nhật Bản hợp đồng 1 năm.

Tuyển 18 Nữ chế biến thực phẩm làm việc tại tỉnh Shizuoka và Hiroshima Nhật Bản. Nữ tuổi từ 18-35 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, mắt tốt, thuận tay phải, phỏng vấn trực tiếp ngày 10/08/2016, xuất cảnh tháng 11/2016. Lương thực lĩnh 83.000 yên/ tháng, đã trờ các khoản BHXH, BHYT, TNCN, nhà ở, điện nước, ga...

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 753

Tuyển 40 Nam Nông nghiệp làm việc tại tỉnh Nagano Nhật Bản hợp đồng 1 năm.

Tuyển 40 nam nông nghiệp làm việc tại tỉnh Nagano Nhật Bản. Nam tuổi từ 25-35 tuổi, trình độ cấp 3 trở lên, thị lực 8/10, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 03/08/2016, xuất cảnh tháng 03/2016. Lương cơ bản 155,168 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 1194

Tuyển 12 Nữ giặt là làm việc tại tỉnh Tochigi Nhật Bản hợp đồng 1 năm.

Tuyển 12 Nữ Giặt là làm việc tại tỉnh Tochigi Nhật Bản. Nữ tuổi từ 21-30 tuổi, trình độ cấp 3 trở lên, thị lực 8/10, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 08/07/2016, xuất cảnh tháng 11/2016. Lương cơ bản 130,000 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 570

Tuyển 20 Nữ đóng gói bánh kẹo làm việc tại tỉnh Kyushu Nhật Bản.

Tuyển 20 Nữ đóng gói bánh keo làm việc tại tỉnh Kyushu Nhật Bản hợp đồng 1 năm. Nữ tuổi từ 18-35 tuổi, trình độ cấp 2 trở lên, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 1/06/2016, xuất cảnh tháng 10/2016. Lương thực lĩnh là 85,000 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 860

Tuyển 10 Nữ sản xuất chế biến, đóng gói bánh kẹo làm việc tại tỉnh Kyushu Nhật Bản hợp đồng 1 năm.

Tuyển 10 Nữ sản xuất, chế biến, đóng gói bánh kẹo làm việc tại tỉnh Kyushu Nhật Bản. Nữ tuổi từ 20-30 tuổi, trình độ cấp 3 trở lên, thị lực 8/10, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 07/06/2016, xuất cảnh tháng 10/2016. Lương cơ bản 119,116 yên/tháng, Lương thực lĩnh 84,116 yên/ tháng (đã trừ các khoản BHXH, BHYT, TNCN, nhà ở, điện nước, ga...), chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 938

Tuyển 06 Nữ kiểm hàng, quản lý hàng hóa trong kho hàng của Amazon làm việc tại tỉnh Aichi Nhật Bản hợp đồng 1 năm.

Tuyển 06 Nữ kiểm hàng, quản lý hàng hóa trong kho hàng của Amazon làm việc tại tỉnh Aichi Nhật Bản. Nữ tuổi từ 23-27 tuổi, trình độ không yêu cầu, thị lực 8/10, chăm chỉ nghiêm túc, phỏng vấn trực tiếp ngày 05/06/2016, xuất cảnh tháng 10/2016. Lương cơ bản 185,000 yên/tháng, Lương thực lĩnh 140,000 yên/ tháng (đã trừ các khoản BHXH, BHYT, TNCN, nhà ở, điện nước, ga...), chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 1360