Tuyển 3 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại tỉnh Aichi Nhật Bản. Phỏng vấn ngày 2/6/2021

Tuyển 3 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại Tỉnh Aichi Nhật Bản PV ngày 2/6/2021. Tuổi 19-33. Lương cơ bản 164429 yên/tháng ( tương đương 36 triệu VN), Thực lĩnh 118,652 yên/tháng ( đương đương 26 triệu VN) đã trừ các khoản và chưa tính tăng ca. ( có bảng lương).

Ngày đăng: 04-05-2021 Lượt xem: 1346

Tuyển 4 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại Kagawa Nhật Bản PV ngày 24/5/2021

Tuyển 4 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại Kagawa Nhật Bản PV ngày 24/5/2021. Tuổi 18-35. Lương cơ bản 146500 ( tương đương 32 triệu VN), Thực lĩnh 119,116 yên/tháng ( đương đương 26 triệu VN) đã trừ các khoản và chưa tính tăng ca.

Ngày đăng: 04-05-2021 Lượt xem: 284

Tuyển 6 Nữ may áo sơ mi làm việc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản phỏng vấn ngày 20 tháng 1 năm 2021

Tuyển 6 Nữ may áo sơ mi làm việc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản phỏng vấn ngày 20 tháng 1 năm 2021. Lương cơ bản 156.000 Yên tương đương 35.000.000 VND chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 31-12-2020 Lượt xem: 1063

Tuyển 05 Nữ may quần áo thời trang làm việc tại Shimane và Osaka Nhật Bản

Tuyển 05 Nữ may làm việc tại Tỉnh Osaka, Shimane Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 08/10. Lương cơ bản 122,175 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 20-09-2016 Lượt xem: 771

Tuyển 15 Nữ may làm việc tại Yamagata Nhật Bản

Tuyển 15 Nữ May áo sơ mi, áo cánh, váy làm việc tại Yamagata Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Lương cơ bản 120.640 yên/tháng. Phỏng vấn 22/9/2016, XC tháng 4/2017.

Ngày đăng: 29-08-2016 Lượt xem: 594

Tuyển 3 Nữ May Len làm việc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản.

Tuyển gấp 03 Nữ May Len làm việc tại Hyogo Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 20-30 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may Len, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Lương cơ bản 149.060 yên/tháng tương đương 33.000.000 VND. Phỏng vấn và thi tay nghề ngay 11/9/2016.

Ngày đăng: 29-08-2016 Lượt xem: 590

Tuyển 06 Nữ may quần áo thời trang cao cấp làm việc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản

Tuyển gấp 06 Nữ may quần áo cao cấp làm việc tại Tỉnh Hyogo Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-35 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 08/09. Lương cơ bản 134,900 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 15-08-2016 Lượt xem: 594

Tuyển gấp 3 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại Osaka Nhật Bản

Tuyển gấp 03 Nữ may quần áo phụ nữ và trẻ em làm việc tại Osaka Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-35 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Lương cơ bản 146,360 yên/tháng. Phỏng vấn ngày 01/09. XC tháng 03/2017.

Ngày đăng: 15-08-2016 Lượt xem: 1590

Tuyển 05 Nữ may quần áo thời trang làm việc tại Gifu Nhật Bản

Tuyển 05 Nữ may làm việc tại Tỉnh Gifu Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 20-36 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may, nghiêm túc khi làm việc, khéo léo sống hòa đồng, có trách nhiệm trong công việc. Phỏng vấn ngày 28/08. XC tháng 01/2017.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 533

Tuyển 07 Nữ may quần áo làm việc tại tỉnh Hyogo,Shimane Nhật Bản

Tuyển gấp 07 Nữ may làm việc tại Tỉnh Hyogo, Shimane Nhật Bản hợp đồng 3 năm. Nữ tuổi 18-38 tốt nghiệp cấp 2 trở lên, có kinh nghiệm may. Đơn hàng phỏng vấn ngày 27/08. Lương cơ bản 122,175 yên/tháng, chưa tính làm thêm.

Ngày đăng: 12-08-2016 Lượt xem: 904