Vay tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động

Hiện nay có rất nhiều lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài nhưng vì không có điều kiện và vốn để đi nên cần có sự hỗ trợ của các ngân hàng chính sách và ngân hàng hỗ trợ cho vay đi lao động nước ngoài. Dưới đây là một số thông tin về thủ tục cần thiết để vay đi xuất khẩu lao động :

 

Thủ tục vay ngân hàng đi xuất khẩu lao động

Vay tại Ngân hàng:

- Gia đình lao động nào thuộc đối tượng chính sách thì lao động vay tại Ngân hàng chính sách (NHCS).

- Đối tượng còn lại vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNN).

- Người đứng tên để vay vốn là người nhà lao động (bố, mẹ, vợ, chồng…).

- Ngân hàng chỉ không cho vay đối với những hộ gia đình đã vay Ngân hàng nhưng khoản vay đó đến hạn không thanh toán và đã chuyển thành nợ quá hạn.

 

Hỗ trợ hồ sơ vay vốn:

Công ty sẽ chuyển cho lao động những mẫu giấy tờ sau:

- Hợp đồng ký giữa Công ty và người lao động.

- Bản cam kết trả nợ vốn vay.

- Giấy xác nhận tuyển dụng.

- Gia đình lao động sẽ phải mang hồ sơ nói trên đến Ngân hàng làm thủ tục vay vốn.

 

Thủ tục vay vốn:

- Gia đình lao động phải ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.

- Lao động sẽ phải mở tài khoản tại Ngân hàng.

- Khi làm xong thủ tục vay tiền, Ngân hàng sẽ trả cho gia đình lao động tờ Uỷ nhiệm chi, trên tờ Uỷ nhiệm chi phải ghi rõ họ tên người vay và người được vay (người lao động), nội dung vay và đóng dấu Ngân hàng.

 

Chuyển tiền vay:

- Tiền gia đình lao động vay từ Ngân hàng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng tỉnh.

Mức vay: Mức tiền lao động vay được dưới 30 triệu đồng không cần phải thế chấp tài sản.

 Thông báo cho lao động ký hợp đồng và xuất cảnh:

Sau khi vay xong tiền Công ty sẽ thông báo cho lao động đến Công ty để ký hợp đồng và làm thủ tục xuất cảnh.

Khi đến lao động mang theo tờ Uỷ nhiệm chi, các phiếu thu của Công ty (nếu có).

xem thêm:


Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản mất bao nhiên tiền?

Thu nhập bình quân khi đi xuất khẩu lao động


Những câu hỏi thường gặp khi đi xuất khẩu lao động nhật bản