Vĩnh Yên phấn đấu 3 tháng cuối năm đưa hơn 100 lao động đi xuất khẩu

Từ đầu năm đến nay, thành phố có 47 trường hợp đi xuất khẩu lao động, vượt 7 người so với chỉ tiêu được giao và tăng 29 lao động so với cùng kỳ năm 2013. Số lao động chủ yếu được xuất cảnh sang các thị trường: Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga, Libya, Angieri.

Thực hiện các chính sách của tỉnh, thành phố đối với các lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã tạo mọi điều kiện về thủ tục để cho các lao động vay vốn. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng đã giải ngân vốn cho vay xuất khẩu lao động với số tiền gần 500 triệu đồng.

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn, nhất là 3 tháng cuối năm, thành phố tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ những chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các đối tượng đi xuất khẩu lao động. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực vào cuộc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong 3 tháng cuối năm là có trên 100 lao động đi xuất khẩu. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp làm công tác xuất khẩu lao động được tiếp xúc trực tiếp với người dân, đối thoại, giải đáp những phản ánh, vướng mắc của người dân liên quan đến các đơn hàng xuất khẩu lao động, tạo niềm tin cho người dân khi muốn đăng ký xuất khẩu lao động.